Finanční řád sezóna

Daná finanční částka musí být uhrazena vždy do daného termínu:
V 1.pololetí platí STÁVAJÍCÍ členové kurzovné do posledního září v roce.
V 2.pololetí mají možnost platit stávající členové do posledního února v roce.

- bankovním převodem na bankovní účet Beat Up crew
- variabilní symbol je rodné číslo tanečníka

Noví členové skupiny po náboru platí příspěvky na bankovní účet do dvou týdnů od prvního tréninku.

MOŽNOST VYUŽITÍ SOUROZENECKÉ SLEVY 25% NA PŘÍSPĚVCÍCH!


Cena při nástupu v průběhu roku

Pokud tanečník začíná tančit až v průběhu roku do 15.dne daného měsíce, částka se mu snižuje dle finančního měsíčního řádu. Pokud tanečník začne tancovat po 15. dni v daném měsíci, tréninky mu jsou do konce měsíce doúčtovány blokově po 80 Kč / trénink

1. pololetí2. pololetí   
ZáříÚnor3 900 Kč2 790 Kč1 490 Kč
ŘíjenBřezen3 200 Kč (*)(*)1 200 Kč (*)
ListopadDuben2 400 Kč 900 Kč
ProsinecKvěten1 600 Kč 600 Kč
LedenČerven800 Kč 300 Kč

* Vyjímka pro nováčky! Po zápise platí v ŘÍJNU plnou cenu


dle daného zařazení tj. např. 3 900 Kč Tanečníci, kteří přijdou v průběhu roku, platí taktéž příspěvky přes bankovní účet po svém prvním tréninku.
Pro nové členy (pokud si nejsou 100% jisti, že chtějí dělat tento styl tance) doporučujeme si první lekce vyzkoušet. Cena za jednu lekci je 80Kč. V případě, že se poté rozhodnete kurzy navštěvovat pravidelně, uhrazené peníze za zkušební lekci se vám vrátí (respektive odečtou od pololetního kurzovného).

Sankce

Při překročení jakéhokoliv termínu zaplacení bude částka navýšena (již následující den) o příslušnou sankci.

Stávající členové: když někdo nezaplatí včas první pololetí, kdy už musí být peníze převedeny na účtu, má poslední možnost zaplatit do konce října, ale s automatickou sankcí 500kč k ceně pololetí jeho příslušné složky.Sankce platí bezpodmínečně od 1. října.
(to samé platí i v druhém pololetí -> nestihneš-li platbu do konce února, máš poslední možnost zaplatit do konce března, ale už s automatickou sankcí 500 Kč k ceně pololetí tvé příslušné skupiny).

Pokud se stane, že nebudeš mít uhrazeno ani do sankciovaného termínu, budeš nucen zaplatit své odchozené tréninky jako open classes (80kč jeden open class) a budeš nekompromisně vyloučen ze skupiny.


Způsoby platby

• Vkladem částky na pobočce Raiffeisen banky
• Vkladem částky na poště
• Bankovním převodem - č.ú. 519631036/5500 (variabilní symbol - rodné č. tanečníka, specifický symbol - číslo složky)

Pozn.: Pokud někdo nestihne zaplatit do daného termínu a poté zaplatí převodem na účet, budeme během prvních tří pracovních dnů vyžadovat potvrzení o platbě (např. vytisknutý příkaz k úhradě). Je to z toho důvodu, že platba z různých bank putuje cca 3 prac. dny a navíc výpisy z účtu kontrolujeme v průběhu roku cca jedenkrát týdně. Pokud si potvrzení nedoneste a my nebudeme mít vaši platbu na našem výpisu z účtu, nebudete moci trénovat.


Vrácení kurzovného

V případě ukončení docházky v TS Beat Up jde vrácení peněz pouze ze zdravotních důvodů a na základě potvrzení od lékaře, finanční částka se vrací od data potvrzení lékaře zaokrouhleno na půlku měsíce a zaokrouhleno na sto koruny dolů, příklad: příspěvky na pololetí 2790 kč, 5 října potvrzení doktora, vrácení 1953 Kč po zaokrouhlení 1900 Kč. Platí včetně 15tého dne v měsíci.
Další možnost vrácení příspěvků je pro nováčky. Pokud někdo zaplatí celou částku a v průběhu 14 dnů od té doby, co začal tancovat (ne od té doby, co zaplatil) se rozmyslí, že mu to nevyhovuje, vrátíme mu částku mínus 1 měsíc. Doporučujeme však, předtím, než zaplatíte, si tréninky vyzkoušet a to za 80Kč jeden Ostrava. Pokud se následně rozhodnete kurzy navštěvovat, zaplacenou jednotnou lekci Vám z celkové částky za pololetí ve skupině odečteme.

Žádné jiné možnosti vrácení peněz NEJSOU!

"Kdyby si někdo nebyl jistý ani po jednom zaplaceném tréninku,že bude chodit pravidelně, potom má možnost chodit na otevřené taneční lekce pro všechny (tzv. Open classes), kde si dostatečně ověří zda se tomuto stylu tance a vůbec kultuře chce věnovat aktivně."


POZOR

Každý, kdo je členem taneční skupiny Beat Up Ostrava (trénuje s určitou složkou jako je například Skillscrew, Flow atd.), se zavazuje dodržovat tento finanční řád a při jeho porušení počítá s vyloučením ze skupiny bez možnosti vrácení peněz.